“Ik ben het zuivere Gouden vuur en stort dit Goddelijk vuur
uit door middel van mijn fysieke lichaam”

Laatste artikelen

Uitnodiging:

HET COLLECTIEF GEBED VOOR DE AARDE EN HAAR BEWONERS EN AL HAAR MINERALEN-, DIEREN-, PLANTENRIJK De Nationale Week voor de Vrede van 18 september tot en met 26 september 2021 ( de Internationale dag van de Vrede is op 21 september). Kies uw eigen moment van stilte uit. Steek een kaarsje aan. Verbindt u met […]

DE STILLE ROEP VAN DE ZIEL

2021, het startsein is bekrachtigd: Kom- Kom-Kom. Trek de deur achter u dicht en kijk niet om. Het verleden is verleden tijd. Het verleden is voorbij. Weest Welkom en weet dat u waardig bent. U bent het waard om de volgende stap te zetten. Die grote stap naar ‘Thuis’: de Stille Roep van de Ziel. […]

Wij wensen u een hoopvol

Een liefdevolle groet, EzraNoah en LEIDING

Wij leven in een zeer interessante tijd,

Een zeer interessante tijd, een geweldig keerpunt. De transformatie van het menselijk bewustzijn sinds mensenheugenis. In 2015 was er een Lente Equinox en zonsverduistering op hetzelfde moment; twee hemellichamen vielen samen en een transformatie van het menselijk bewustzijn vond plaats. Zo zijn er vele gebeurtenissen die dienen om transformaties plaats te laten vinden, waar wij […]