“Ik ben het zuivere Gouden vuur en stort dit Goddelijk vuur
uit door middel van mijn fysieke lichaam”

Laatste artikelen

DE STILLE ROEP VAN DE ZIEL

2021, het startsein is bekrachtigd: Kom- Kom-Kom. Trek de deur achter u dicht en kijk niet om. Het verleden is verleden tijd. Het verleden is voorbij. Weest Welkom en weet dat u waardig bent. U bent het waard om de volgende stap te zetten. Die grote stap naar ‘Thuis’: de Stille Roep van de Ziel. […]

Wij wensen u een hoopvol

Een liefdevolle groet, EzraNoah en LEIDING

Wij leven in een zeer interessante tijd,

Een zeer interessante tijd, een geweldig keerpunt. De transformatie van het menselijk bewustzijn sinds mensenheugenis. In 2015 was er een Lente Equinox en zonsverduistering op hetzelfde moment; twee hemellichamen vielen samen en een transformatie van het menselijk bewustzijn vond plaats. Zo zijn er vele gebeurtenissen die dienen om transformaties plaats te laten vinden, waar wij […]

De (weder)-geboorte van Liefde door overwinnen van angst, transformatie in Liefde

Kersttijd: De geboorte van het goddelijk kind in de kribbe is gevierd, maar hoe zit het met de geboorte van ons eigen goddelijk kind? De bewustwording van ons goddelijk Zijn, geschapen naar het beeld van de Schepper. Er is sprake van een 2de golf en verstrengde maatregelen vanaf 14december 2020.  Een 3de golf opkomst? En […]