“Ik ben het zuivere Gouden vuur en stort dit Goddelijk vuur
uit door middel van mijn fysieke lichaam”

Laatste artikelen

Adventtijd: Laat jouw Licht helderder schijnen

Dit artikel kwam ik tegen in mijn bestand en hoewel de laatste kaars aangestoken wordt, wil het toch graag delen met jullie. Kijken wij naar de wereld en haar beroeringen, dan zou de vraag kunnen zijn: “welke hoop en welke verwachting”?  Deze vraag ik wil overstijgen en ben de diepere betekenis over de Adventtijd (https://nl.wikipedia.org/wiki/Advent_(periode)) gaan […]

Kerst Channeling – Meditatie

Op zondag 17 december 2023 zal ik, een geïnspireerde kerstboodschap vanuit de Bron channelen. Een kerstgedachte: Geboorte van het Licht in je Zelf: MENS KEN U ZELVE In het oude Griekenland stond boven aan de Tempel van het Orakel van Delphi: γνῶθι σεαυτόν (gnothi seauton) of wel ‘Ken u Zelf’.  Het gaat niet om je […]

01-11-november 2023: Het volk van Israël en het Palestijnse volk:

Ik schiet wakker om 02.00u en ga uit bed door het christelijk lied: “Heer ik kom tot U”, die als een grammofoonplaat in mij afspeelt en ik met geen mogelijkheid kan het niet uitzetten. De tekst ken ik niet en zoek het op. Een uur lang zit in stilte en laat het binnen komen. Het […]

EERBETOON AAN DE HEILIGE GEEST

Uit deze uitgave mag uitsluitend iets verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, opnamen of op welke andere wijze ook, hetzij chemisch, elektronisch of mechanisch, na voorafgaande schriftelijke toestemming van de schrijfster.