“Ik ben het zuivere Gouden vuur en stort dit Goddelijk vuur
uit door middel van mijn fysieke lichaam”

Laatste artikelen

De omvorming van de dood (1)

“DE OMVORMING VAN DE DOOD ” (Lucas 24: 1-12) (Anselm Grün) Verrijzenis is eenvoudigweg omvorming. Daar verandert God de dood in leven, duisternis in licht, angst in vertrouwen, het graf in een plaats van engelen. Kerstmis, Pasen en Pinksteren zijn elk op hun eigen wijze omvormingsfeesten. De menswording van God vergoddelijkt ons leven, verrijzenis verandert […]

Paas-zaterdag

Paas – Zaterdag. De zaterdag na Goede Vrijdag, werd in mijn jonge jaren in Suriname “stille zaterdag” genoemd, de zaterdag vooraf aan Pasen. ‘Goede Vrijdag’  herinner ik mij als de enige dag in het jaar dat alles gesloten was, zelfs de bioscoop. De christenen liepen dan ook in witte (doods)kleding. De muziek op de radio […]

De Gouden Vlam 2: “Er is niets dat uw LICHT kan doven”!

Waar staat de Gouden Vlam voor? De Gouden Vlam staat voor de “stem” en de “aanwezigheid” van het Hogere in ieder mens. Geschapen naar Zijn en Haar beeltenis en op weg terug om zijn en haar schepper gelijk te worden. Dat is de opdracht van de mens in deze tijd, het Aquarius tijdperk, dat in […]

De Gouden Vlam 1

De Goddelijke Vlam heeft vele wegen om zich kenbaar te maken en om zich te openbaren. Ze heeft vele facetten om zich te manifesteren. Steeds weer heeft de Bron/God, de mens als ‘kanaal’ gebruikt, om ‘het Woord’ onder de mensen te brengen. De mens weer ‘thuis’ te brengen in zijn en haar eigen Waarheid.  Een hele […]