Adventtijd: Laat jouw Licht helderder schijnen

Dit artikel kwam ik tegen in mijn bestand en hoewel de laatste kaars aangestoken wordt, wil het toch graag delen met jullie.

Adventtijd: tijd van de omkeer van het duister naar het licht

Advent is de tijd van de omkeer van het duister naar het licht

Kijken wij naar de wereld en haar beroeringen, dan zou de vraag kunnen zijn: “welke hoop en welke verwachting”?  Deze vraag ik wil overstijgen en ben de diepere betekenis over de Adventtijd (https://nl.wikipedia.org/wiki/Advent_(periode)) gaan opzoeken, wat ligt hier achter verscholen en welke parallellen zijn er met andere levensbeschouwingen. In de christelijke kerken is op zondag 29 november de eerste ‘Advent’-kaars is aangestoken en afgelopen zondag de tweede. Ik las het volgende hierover en wil dit met u delen.

De adventtijd

Bereidt de christenen voor op het kerstfeest. De tijd van de winterzonnewende, die in het christendom het feest van de kerstdagen werd, had in vele voorchristelijke godsdiensten een belangrijke betekenis. In deze feesttijd werd de overwinning van het licht op de duisternis gevierd. Vanaf de eerste advent komt er elke week een brandende adventskaars bij.  Vanaf het kerstfeest tot Driekoningen op 6 januari, beleven we twaalf heilige nachten. Deze nachten vormen het verschil tussen het ritme van de maan (354 dagen) en het zonnejaar (366 dagen in een schrikkeljaar). Op deze dagen, die aan de goden gewijd waren, mocht in oude tijden geen zwaar werk verricht worden. De mens was dan verbonden met de hogere werelden. De twaalf heilige nachten werden als voorspellend gezien voor de twaalf maanden die gingen komen in het nieuwe jaar. Voor veel mensen zijn de heilige nachten nu nog een tijd van bezinning, om het nieuwe jaar fris en met liefde te kunnen beginnen.
 Winterzonnewende ( 21 december):  Sinds de “morgen” van het ontwaken van menselijk bewustzijn hebben mensen dit moment in de tijd gevierd. Om dicht bij huis te blijven, in de Keltische spirituele traditie was het een moment van opluchting. Onze Keltische voorouders zagen de dagen korter worden en vroegen zich af wat er nu verder met de zon ging gebeuren? En dan ineens is er het moment dat de zon weer terug gaat komen en het inderdaad een wende is, een keren van het licht van de zon. Dan is ook weer toekomst. Dan is het leven veilig gesteld en zal er ook weer een nieuwe lente en oogst zijn. We staan in die traditie van mensen die uitzien naar het ‘nieuwe’ licht. Misschien beseffen we het niet zo, maar onze ziel herinnert zich dit uitzien naar licht. Over korte tijd zullen we weer zien hoe de hedendaagse mens de duisternis probeert te verdringen met duizenden lichten overal. De kaarsen gaan aan en de kerstbomen zijn opgetuigd.

Divali

Het lichtjes feest van de hindoe’s op 11 november gevierd. Divali is een vrolijk Hindoefeest, het feest van de duizend lichtjes . Divali is gewijd aan Maha Lakshmi, de godin van het licht, de voorspoed, het geluk, het succes, de wijsheid en de welvaart. Het wordt gevierd tijdens de nieuwe maan in de maand Asvin. Bij het Divalifeest gaat het om de goede dingen die het kwade overwinnen: het licht wint het van de duisternis, de warmte van de kou, de waarheid van de onwaarheid en de reinheid en van de onreinheid.

Sint-Maartensvuren

Op de avond van 11 november kwam iedereen samen op een centraal gelegen plein of weide om een groot Sint-Maartensvuur te ontsteken. Net als de vuren bij veel andere jaarfeesten hoorden ook deze vuren waarschijnlijk bij de overgang naar een nieuw seizoen, in dit geval van de zomer naar de herfst. Volgens de theorie van een Duitse onderzoeker zou het lopen met lichtjes zijn oorsprong vinden in de liturgie van de Rooms-katholieke Kerk. Gedurende vele eeuwen was het gebruikelijk om op 11 november de volgende bijbel tekst voor te lezen: “niemand steekt een lamp aan en zet die in de kelder of onder de korenmaat, maar op de standaard, opdat wie binnentreden het licht zien”. Dit zou de aanleiding geweest zijn om op deze dag met lichtjes rond te gaan.

Chanoeka

Een Joods feestgebeuren van 8 dagen van 07 december tot 14 december, ook bekend als het lichtfeest of toewijdingsfeest, het feest van bevrijding. De eerste dag van dit feest, erev chanoeka, begint na de zonsondergang van de 24e dag van de joodse maand Kislev. Elke dag wordt er een lichtje meer aangestoken op de chanoekia. Op de kandelaar staan negen kaarsen. Met de negende kaars worden de andere acht aangestoken.

Lucia

In Scandinavische landen wordt op 13 december het feest van Lucia gevierd. Lucia was een jong meisje dat christen werd en daarvoor werd gemarteld en gedood. zij is de beschermheilige geworden van het gezichtsvermogen, omdat zij blind gemaakt werd. Haar naam betekent licht. ( latijns lux). in Scandinavië mag een meisje in witte kleding met een krans met brandende kaarsen cadeautjes verdelen.

Loi Kratong

Het Thaise feest van het licht: 14 november 2015. Dit feest wordt op de avond van de volle maan in november gevierd. De ‘Krathong’ is een offer voor ‘Mae Khongkha’, de ‘Moeder van het Water’. De Thais geloven dat bij het wegdrijven van de ‘Krathong’ ook zonden en ongeluk zullen weggaan.   Bij het feest van Loy Krathong willen mensen afscheid nemen van de donkere momenten uit hun leven. Ze willen vergeving over hun zondig handelen dat eerder negativiteit en duisternis heeft doen ontstaan dan licht, waarheid en goedheid. Zij hopen daarbij op een meer gelukkige toekomst. De waterstroom zuivert de mens van de zonden, het vuur van de kaarsen verbranden het en de stroom van lichtjes doet hen hopen op meer licht en geluk in hun bestaan.

De Islam

Spreekt van het licht met witte stralen over de wereld en  kent vele verzen over het licht. Er is een hoofdstuk aan gewijd nl. Soera 24: An Noer: Het Licht. Het licht van God wordt in vers 24:35-37 vergeleken met een lamp op een pilaar, zodat het de hele wereld kan verlichten. De lamp is in een glas, zodat het niet kan worden uitgeblazen, en samen met het glas vormt het een helder stralende ster. De symboliek hierachter is dat het licht niet kan worden uitgeblazen. Het licht is noch van het Oosten, noch van het Westen en bestemd voor de gehele wereld.

Wordt wakker mijn hart! 

De wereld gaat voorbij; 

het leven is oppervlakkig en stroomt langs je heen, 

vragen staat vrij. 

Slaap niet in je lichaam, onwetend, 

terwijl de karavaan van het leven je huis voorbij gaat.

( Rumi ) 

Geef een reactie