“Als de dokter het niet meer weet”

Psychosomatische klachten

Het woord psychosomatisch komt van de oud-grieks woorden psuchè wat “geest” en soma wat “lichaam” betekent. “Via het lichaam laat de ziel zich voelen, de ziel praat als het ware via het lichaam “.De fysiotherapeuten spreken over fysieke klachten die verband houden met een verstoring in de balans tussen lichamelijke en psychische belasting in relatie

Onverwerkte gevoelens kunnen zich via het lichaam uiten. Psychosomatische  klachten zijn lichamelijke klachten die een psychische oorzaak hebben. Dat betekent dat artsen geen lichamelijke verklaring kunnen vinden. Het lichaam en de geest beïnvloeden elkaar; geestelijke spanning kan leiden tot lichamelijke pijn.Stress bijvoorbeeld kan pijn in de nek, hoofdpijn, rugpijn veroorzaken. Het lichaam laat voelen dat er iets niet in orde is, dat er een disbalance tussen geest en lichaam is; omgekeerd kunnen lichamelijke klachten ook leiden tot psychische druk; iemand die lange tijd  lichamelijk ziek is kan zich depressief gaan voelen. Veel klachten zijn moeilijk medisch vast te stellen

Carl Gustaf Jung (psychiater en psycholoog 1875-1961) zegt: “Iemand met voortdurende angst heeft daar alle gegronde redenen voor”

De holistische visie zegt dat lichaam en geest één zijn. Holisme is ook de naam die gegeven wordt aan de levensovertuiging waar alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is als deel van het geheel en beschouwt de ander (mens, dier, plant als de andere ik). De holist ziet afgescheidenheid als een illusie, gecreëerd door het denken

Sommige mensen hebben heel vaak psychosomatische klachten en anderen af en toe. Bij een aantal mensen zijn de psychosomatische klachten zo ernstige dat hun leven erdoor ontwricht raakt. Bij deze klachten vindt de arts heel vaak geen lichamelijke oorzaken; Sommige mensen vinden dit heel moeilijk, omdat zij liever niet willen horen dat hun klacht mogelijk een psychische oorzaak kan hebben; dat niet wilt zeggen dat u de klachten verzint of dat het aanstellerij is . Anderen daarentegen zijn juist opgelucht en accepteren dit en gaan mogelijk op zoek naar een andere wijze van hulp en begeleiding voor deze klachten

Natuurlijke is bij ieder mens de balans wel eens uit evenwicht; iedereen legt wel eens de lat te hoog en heeft het weleens moeilijk of druk.

Wacht echter niet te lang om de disbalance aan te pakken en men het gevoel heeft dat men steeds dieper in de put raakt, dan wordt het echt een probleem. Trek tijdig aan de bel en ga allereerst met de klachten naar uw eigen huisarts.
Psychosomatische klachten kunnen zijn: Pijn in de borst,hoofdpijn, maagpijn, maagzuur, duizelingen, gewrichtsklachten, symptomen van reuma, aanhoudende vermoeidheid
Psychische klachten kunnen zich uiten in: slaapproblemen,angst, somberheid,depressie, diepe eenzaamheid

liefdevolle groet van mij,
EzraNoah

Geef een reactie