Algemeen

Dit artikel kwam ik tegen in mijn bestand en hoewel de laatste kaars aangestoken wordt, wil het toch graag delen met jullie. Kijken wij naar de wereld en haar beroeringen, dan zou de vraag kunnen zijn: “welke hoop en welke verwachting”?  Deze vraag ik wil overstijgen en ben de diepere betekenis over de Adventtijd (https://nl.wikipedia.org/wiki/Advent_(periode)) gaan […]

Lees meer

Op zondag 17 december 2023 zal ik, een geïnspireerde kerstboodschap vanuit de Bron channelen. Een kerstgedachte: Geboorte van het Licht in je Zelf: MENS KEN U ZELVE In het oude Griekenland stond boven aan de Tempel van het Orakel van Delphi: γνῶθι σεαυτόν (gnothi seauton) of wel ‘Ken u Zelf’.  Het gaat niet om je […]

Lees meer

Ik schiet wakker om 02.00u en ga uit bed door het christelijk lied: “Heer ik kom tot U”, die als een grammofoonplaat in mij afspeelt en ik met geen mogelijkheid kan het niet uitzetten. De tekst ken ik niet en zoek het op. Een uur lang zit in stilte en laat het binnen komen. Het […]

Lees meer

Pasen — Voorjaar Het frisse groen op jonge twijgeneen tere tak met bloesemknopde natuur spreekt en zal niet zwijgende lente volgt de winter op Pasen schenkt ons weer nieuw levenhet oude is voorbij gegaaneen licht wordt ons gegevenom in het donker op te staan Pasen opent dichte deureneen voorportaal is ons bereideen leven vol van […]

Lees meer