Spiritualiteit

Volgens de Christelijke traditie zijn de hoogtijdagen: de Kerstijd (de geboorte), de Lijdenstijd  (vervolging en kruisiging), Pasen (de opstanding), Hemelvaart (opstijging ten Hemel) en Pinksteren (de doop van Jezus met de Heilige Geest). Er wordt gezegd dat alleen Jezus opsteeg naar de Hemel (de Vader) en dat de mens die Jezus niet aanneemt er niet […]

Lees meer

Uit deze uitgave mag uitsluitend iets verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, opnamen of op welke andere wijze ook, hetzij chemisch, elektronisch of mechanisch, na voorafgaande schriftelijke toestemming van de schrijfster.

Lees meer

Gedurende 3 dagen na de winterzonnewende van 21 december staat de zon stil. Op 25 december herrijst de zon en wordt wedergeboren. Vanaf dat etmaal beginnen de dagen weer langer te worden en vieren we sinds mensenheugenis het jaarlijkse wedergeboorte van het Licht. De drie wijzen uit het oosten lieten zich leiden door het licht […]

Lees meer

Verwachting geeft spanning aan het leven wie niets meer verwacht is als een boog zonder koord   Verwachting ligt in het leven zelf de lente verwacht de bloesems de zomer verwacht de oogst de herfst verwacht de kleuren de winter verwacht het nieuwe leven   Verwachting is meer dan een wensdroom er zit een stuk […]

Lees meer