Spiritualiteit

Uit deze uitgave mag uitsluitend iets verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, opnamen of op welke andere wijze ook, hetzij chemisch, elektronisch of mechanisch, na voorafgaande schriftelijke toestemming van de schrijfster.

Lees meer

Gedurende 3 dagen na de winterzonnewende van 21 december staat de zon stil. Op 25 december herrijst de zon en wordt wedergeboren. Vanaf dat etmaal beginnen de dagen weer langer te worden en vieren we sinds mensenheugenis het jaarlijkse wedergeboorte van het Licht. De drie wijzen uit het oosten lieten zich leiden door het licht […]

Lees meer

Verwachting geeft spanning aan het leven wie niets meer verwacht is als een boog zonder koord   Verwachting ligt in het leven zelf de lente verwacht de bloesems de zomer verwacht de oogst de herfst verwacht de kleuren de winter verwacht het nieuwe leven   Verwachting is meer dan een wensdroom er zit een stuk […]

Lees meer

 Donderdag 15 december 2022 Op deze avond ontvangt EzraNoah uit de ‘geestelijke wereld’ een geïnspireerde kerstboodschap (een channeling):  De her-geboorte van Mens en Aarde Wanneer: donderdag 15 december 2022 Waar: LCC Romeynshof Briandzaal (010-420 40 99) (metro A richting Binnenhof) Tijd: 20.00 u- 22.00 u inloop 19.30 u € 13,00 (pinnen niet mogelijk, gepast graag). […]

Lees meer