Spiritualiteit

  Het overlijden van Wim Brands heeft bij mij laden open getrokken en ervoer ook pijn. Het schoot in mijn herinnering, dat ik een stuk had geschreven, op 10-10-2003,  naar aanleiding van dierbaren en heb dit herlezen, over “zelfdoding en bevrijding uit het web” (van geestelijk lijden). Ik citeer: “Het is de gekwelde ziel die geen vat meer […]

Lees meer

  http://spirituelepasen.nl.   Elk symbool spreekt een eigen taal die zich richt tot diepere lagen van bewustzijn en met name tot de innerlijke mens. Als wij ons, in verlangen om de waarheid te vinden, richten op universele symbolen, dan verbinden we ons met die taal. Een universeel symbool zoals het kruis kan altijd op meerdere […]

Lees meer

De zeven fasen van het christelijke inwijdingsmysterie vinden hun bekroning in de glorievolle opstanding. De ziel heeft op de symbolische weg van Bethlehem tot Golgotha de natuurlijke weerstanden van zijn leerling, de uiterlijke mens, definitief overwonnen. In de microkosmos is een onsterfelijk opstandingslichaam tot stand gekomen, waardoor deze bevrijd is van het wiel van geboorte […]

Lees meer

Het feest van de grote overgang op vrijdag 20 maart 2015. Het was een bijzondere avond met meditatie, sjamanistische rituelen, zang en trommelen; een brug vormend tussen het sjamanisme en lichtwerk. Marja werkte jaren met sjamanistische rituelen en was een expert in het werken met energieën, ze had zitting in een groep wijze grootmoeders en is […]

Lees meer