De dag van de STILTE op zondag 29 oktober 2017

De  landelijke dag van de STILTE

Stilte is universeel en is van ons allemaal. Zij verbindt ons met elkaar, ongeacht cultuur, religie of politieke overtuiging.

De nationale ‘dag van de Stilte’ vindt jaarlijks plaats op de laatste zondag van oktober.
Dit jaar op  29 oktober 2017, de dag waarop de wintertijd ingaat en de klok teruggezet is.

Herfst, de voorbode van de winter, de tijd in de natuur waarin die zich klaarmaakt om stil te worden. De cyclus van sterven, afsterven, het oude loslaten om opnieuw geboren te worden.

Een periode van rust, een pas op de plaats, zodat het innerlijke tot openbaring kan komen.

Stilte is een zeldzaam fenomeen.

In Stilte zijn wij verbonden met onze essentie,

de sleutel waarin alles geboren wordt. 

“Samen Stil”

Dienstbaarheid aan mensheid en aarde. Op deze ochtend zal ik, EzraNoah, je begeleiden naar de stilte d.m.v. een geleide meditatie en zullen we zittende (stoel) afwisselen met loop- en klankmeditatie.  Wel of geen ervaring of gewoon nieuwsgierig:

WELKOM!

Zondag 29 oktober 2017

Tijd van 10.30 u -13.00 u

Plaats: Eliotplaats 328 ( huiskamer)

 3068 VP Rotterdam- Ommoord( metro Nesselande – Hesseplaats)

  • Deelname: maximaal 15 deelnemers.
  • Via de e-mail: info@degoudenvlam.nl.
  • Kosten: € 12,50 Contant (gepast) bij aanvang of per bank uiterlijk
    27 oktober 2017 op
    NL 20 INGB 0006 8465 99 t.n.v. De Gouden Vlam, Rotterdam en is de aanmelding definitief.

 

Een Liefdevolle groet,

EzraNoah (06-523 68 721)

 

Geef een reactie