De kracht van het Licht

En als je mij zou vragen

Wijs me de Weg

dan zou ik antwoorden:

volg de stem van je Hart,

wandel over het pad van Liefde,

vol mededogen en zachtmoedigheid.

En wanneer jij je Zelf dan vindt,

dan vind je de ander.

En wanneer jij je Zelf dan voelt,

dan voel je de ander.

En wanneer je dan je Zelf volledig ervaart,

dan ervaar je het Hart van God.

en wanneer je het Hart van God gewaar bent,

dan ben jij je Goddelijke Vonk.

En wanneer jij jouw Goddelijke Vonk bent,

dan zullen we samen zijn,

dan zullen we één zijn!

Voordat je een keuze kunt maken

zul je de ervaring moeten hebben

te weten, dat je een keuze hebt.

Vervolgens komen de lessen

om je duidelijk te maken waaruit je kiezen kunt!

Waar kun je beter leren kiezen dan op Aarde,

waar de dualiteit je telkens weer dwingt te kiezen

om uiteindelijk de ultieme keuze tussen:

Leven en niet Leven

tussen Zijn en niet Zijn

te maken

op elk moment

in het NU!

Bron:

De Kracht van het Licht

( Ellen de Brouwer)

Geef een reactie