De (weder)-geboorte van Liefde door overwinnen van angst, transformatie in Liefde

Kersttijd: De geboorte van het goddelijk kind in de kribbe is gevierd, maar hoe zit het met de geboorte van ons eigen goddelijk kind? De bewustwording van ons goddelijk Zijn, geschapen naar het beeld van de Schepper.

Er is sprake van een 2de golf en verstrengde maatregelen vanaf 14december 2020.  Een 3de golf opkomst? En ook nog een gemuteerd virus uit Engeland waardoor grotere paniek maatregelen getroffen zijn. Begrijpen lukt mij niet, omdat mijn innerlijk weten andere signalen aangeeft.

(Voor de duidelijkheid: ik bagatelliseer het virus niet, echter voor mij is de logica dat elke medaille een keerzijde heeft en dat zet mij tot denken.)

Mijn 1ste  geïnspireerde boodschap over de pandemie was:  “Angst voor het Corona Virus en laten wurgen door angst of  Voorbij ‘angst’ gaan, boven angst uitstijgen en transformeren”. 

De pandemie Corona Covid -19 maatregelen hebben over de hele wereld de bevolking nu in twee kampen verdeeld namelijk:

 • de ontwaakte bewustzijnen, die zich laten horen en een tegengeluid geven
 • de bewustzijnen die zich nog door ‘angst’ laten vastzetten.

Waar ik mij bewust van ben, is dat de OERANGST  die in de mens aanwezig is getriggerd wordt. Oerangst is de diepste angst voor het bestaan, voor de werkelijke staat van wie wij echt zijn, zoals Jezus zei: “Ik Ben die Ik Ben”, ons goddelijke zijn. De godsdiensten hebben ons geleerd dat wij nooit ‘god’ gelijk zullen zijn. En tóch had Jezus gezegd: “jullie zijn goden”.

Ik heb het gegoogeld en citeer:  In Johannes 10:34 zegt Jezus tegen de joodse omstanders: ‘Staat er niet in de wet geschreven: “Jullie zijn goden!”’ Hij citeert daarmee Psalm 82: 6, waarin geschreven staat: ‘Ík heb wel gezegd: U bent goden, u bent allen zonen van de Allerhoogste.’ (Herziene Statenvertaling)  Deze woorden doen ons stilstaan bij onze goddelijke waarde. Onze geest, de kern van ons ware wezen, is een vonk van God. Deze goddelijke vonk bepaalt wie wij eigenlijk zijn. We zijn van goddelijke herkomst. (www.huisvangebed.twente.nl)

Dit staat haaks op wat aangeleerd is, de conditionering. Wij mogen juist gaan herontdekken wie wij echt zijn.

Het is opnieuw tijd om de situatie vanuit een hogere dimensie te bekijken: “Transformatie van Angst voor Corona in Liefde, de her-geboorte van Liefde, onze goddelijke staat van Zijn”. De Liefde, de Vonk, die in elk mens aanwezigheid is. Ieder mens is van nature Pure Liefde, niemand uitgezonderd.

Corona is tot vijand gemaakt. Corona zelf wil geen vijand zijn en is geen vijand. De mens heeft zichzelf tot vijand gemaakt van Corona, door angst.  Al googelend kom ik een artikel tegen in ‘Want to know’ van de Ewald Wagenaar, hoofdredacteur van de Koorddanser: Corona en Astrologie: de kracht van het kleine  d.d. 26 april 2020. Iets dat klein is, is groter gemaakt door de stand van de planeten Saturnus en Jupiter.

In plaats van naar elkaar toe te groeien is de mens uit elkaar getrokken door de maatregelen waar angst de macht heeft gekregen en ook voortdurend gezaaid wordt. De mens is in de greep van de sociale angst, angst voor besmetting, angst voor de dood en vermijdt zoveel mogelijk de andere mens, die alleen nog gezien wordt als drager van het Virus.

Er is geen mens – mens affectie*, genegenheid en ook de intimiteit en verbinding zijn wij als het ware kwijt, de verbondenheid als kinderen van één Schepper. *Een simpel klein gebaar zijn waarmee je tegelijkertijd een betekenisvolle boodschap overbrengt. Samengevat is het tonen van affectie een belangrijke schakel in een gezond leven én gezonde relaties.

 

 

De situatie Corona heeft het gebrek aan affectie zichtbaarder gemaakt. De geestelijke verarming is al eeuwen aan de gang. Wij leven in de dualiteit, ogenschijnlijk lijkt het niet zo. Er is veel aan het licht gebracht, zowel in het persoonlijke als maatschappelijke leven. Ook de economische crisis, die al een feit was, sinds 2017 al op gewezen door economen, waar nu Corona de de schuld van moet incasseren.

Is het toeval dat ik deze boodschap over de transformatie van Angst in Liefde  aangereikt krijg? Staan wij opnieuw voor een keerpunt? Wat mij meer als duidelijk is, is dat de weg terug naar onze goddelijke ( onvoorwaardelijke) Liefde, de enige remedie is om angst te transformeren. Om volledig te helen in onze 12 DNA strengen, de goddelijke Frequentie.( https://mens- en -gezondheid.infonu.nl)

We maken met z’n allen een enorme bewustzijn shift mee om opnieuw geboren te worden. Een keer een fysieke geboorte, maar tijdens het leven -tig keren geestelijke geboorte. Telkens als wij weer uit een dal geklommen zijn. Er is geen ontkomen aan, een ieder op haar en zijn eigen bewustzijnsniveau. Wij zijn met z’n allen, collectief de drempel van de ‘Grote Transformatie’ overgegaan, door de conjunctie van de planeten Saturnus en Jupiter op 21 december 2020. Dit geeft opnieuw aan hoe collectief wij verbonden zijn met ‘Boven’. Zo boven zo beneden. Chaos lost op en de mensheid bevat een nieuwe Frequentie. Overstijgende Liefde is de sleutel.

Wat aangeraakt wordt is de diepgewortelde angst die zicht- en tastbaar is en onderkend mag worden, dankzij de situatie waar wij collectief in gekomen zijn. De angst die gediend heeft als beschermheer mag nu losgelaten worden, omdat het niet meer nodig is. Dit zal heel vreemd klinken en voor onwaarschijnlijk worden gehouden, maar innerlijk heeft u er al weet van. Het is slechts een herinneren aan wat in u zelf verborgen ligt. Hier wordt de kern aangeraakt namelijk: durven deze angst in de ogen aan te kijken. De moed hebben de angst te omhelzen, om van dualiteit (angst) in eenheid (liefde) te komen .Angst is een grenservaring; het laat je zien waar er nieuw land ligt om ontdekt te worden… Moed is daarbij niet de afwezigheid van angst, maar de realisatie dat iets groter is dan die angst.!

De realisatie dat er iets groter is dan die angst. Dit betekent teruggaan naar Liefde, de Eenheid bewustwording.

De Aarde is de enige leerschool!  U neemt een aantal lessen mee, de bekende rugzak. Die al in het (ouderlijk) gezin en het maatschappelijke leven getriggerd worden, die u ervaart als negatief en emotionele verwondingen veroorzaken. Het zijn juist dié lessen en examens van de struggle for life. De mens komt op Aarde om de boodschap verscholen in de lessen te her-ontdekken om in de evolutie frequentie te transformeren in het hier en nu.

Ook de Aarde is aan evolutie onderhevig en is in transformatie van de 3de naar de 4de  en 5de  dimensie. De mens ontwaakt in haar hogere frequentie afhankelijk van het Kosmische Plan.

We leven in een versnelde tijd, de kwantum sprong die gemaakt is sinds 12-12- 2012, Maya kalender, die een nieuwe tijd aankondigde. Geen einde der tijden, echter het einde van een tijdperk, het Vissen tijdperk. Van 2012 af tot 20 december 2020, waren wij in het voorportaal van het Aquarius tijdperk en hebben collectief en onbewust meegewerkt aan het bekrachtigen ervan. En tevens ook het begin is van het Gouden tijdperk, welke 2160 jaar zal gaan duren.

De belangrijkste les die de mens zich mag herinneren is dat er niets boven de Frequentie “LIEFDE” staat. LIEFDE is de hoogste trilling, de hoogste frequentie die u zelf bent, uw staat van Zijn:  I AM, IK BEN, onze goddelijke Kracht, onze Empowerment, onze Bekrachtiging.

In de christelijke leer geeft Jezus de les mee : “hebt uw naaste lief, gelijk u Zelf.

LIEFDE bezit de grootste Kracht van genezing. Essentieel om te benadrukken is dat Zelfliefde de belangrijkste vorm van Liefde is. Want alleen vanuit Zelfliefde kun je oprecht houden van anderen. Alles staat en valt met Zelfliefde. Zelfliefde maakt emotioneel onafhankelijk, want u staat in uw zuivere essentie. U bent EEN met u Zelf, uw goddelijke Kracht.

Medici spreken over de aantasting van het hart en de longen bij Corona patiënten. Niet vreemd dat de situatie door Corona, de Leermeester is van Zelf- LIEFDE (het Hart) en transformatie van de ANGST, (de longen). Angst sluit het hart af voor affectie en ontneemt de adem, waar het element lucht hoort. Lucht heeft te maken met adem. Beide organen staan in verbinding met het hartchakra dat geopend wilt worden.

Yes, ga ervoor, om uw ware ESSENTIE te ontmoeten, uw Authentieke Zijn.

Mijn wens met geheel mijn hart,  EzraNoah in liefde.

“Zelf bent u een evenbeeld van GOD
De spiegel van de goddelijke schoonheid
In de hele wereld bestaat niets buiten u
Wat u ook zoekt
Zoek het in uw Zelf
Want u bent alles”
( Rumi 1207-1273 )

 

 

 

 

  • Cherylle op 7 februari 2021 op 12:11

  Antwoord

  Dag Moeder, dank voor het delen van wat uw “gegeven” is. We leven in een tijd van angst voor het virus, angst voor elkaar en afstand tot elkaar. De afstand is m.i. al langer het geval en is vergroot door de komst van de smartphones, tablet, i-pad etc. De mens is niet meer in staat om op een normale manier samen te zijn, contact met elkaar te hebben. En nu door de komst van Covid-19 wordt dit alleen nog maar versterkt: de 1.5 meter samenleving, het beperken van het aantal gasten die je thuis mag ontvangen, het dragen van maskers en de angst die zo tastbaar is.
  We moeten inderdaad de angst voorbijgaan, de angst niet laten overheersen maar wèl je gezonde verstand gebruiken.
  En deze tijd gebruiken om dichter bij jezelf te komen en die zelfliefde te ontdekken.
  Prachtig uw vergelijking van Corona patiënten en de hartchakra. Heel treffend.

  In liefde uw dochter Cherylle

   • ezra-noah op 7 februari 2021 op 13:00
   • Auteur

   Antwoord

   Lieve dochter, dank je wel voor je reactie en bijzonder dat je ondanks je drukke werk de tijd neemt om de de website te bezoeken en te lezen. Respect!
   Het gezond verstand, logisch denken heeft een flinke knauw gehad en zijn als het ware lam geslagen door angst voor corona die ook flink gevoed wordt.

Geef een reactie