Een zeer interessante tijd is aangebroken, een geweldig keerpunt!

Een transformatie van het menselijk bewustzijn sinds mensenheugenis.

zonsverduistering

20 maart 2015:

De Lente Equinox en zonsverduistering:  twee hemel lichamen vallen samen.

Het gaat niet alleen maar om dit kosmische fenomeen, want twee keer per jaar komt het voor, ook rond 23 september, de herfst Equinox. , waarop de dag en de nacht even lang zijn.

Astrologisch gezien is er meer aan de hand en is er een belangrijke tijd aangebroken, een kosmische gebeurtenis, die aangeduid wordt als de ‘Grand Cross’ en veel invloed heeft op mens, dier en natuur, het kosmisch bewustzijn.

Er is veel gaande in de wereld en eigenlijk is dat al jaren zo. Constant worden wij opgeschrikt door gebeurtenissen die ons vastzetten in ons gevoel.

Zoals de kosmos met elkaar in verbinding is, zo zijn wij met de kosmos verbonden. Zoals de sterren, planeten en astrologische punten zich onderling verhouden, zo ook verhouden wij ons van mens tot mens, van land tot land en van mensheid tot aarde.

Deze zonsverduistering valt samen met de ” lente equinox” en deze eclips valt samen met de  nieuwe maan,  dat  invloed heeft op de energie op aarde. In aanloop met deze eclips staan ons grootse planetaire invloeden te wachten en heeft de mensheid een keerpunt bereikt, een groot transformatie proces. Geen toevallige gebeurtenis.

De mens is ziek, verkeerd in geestelijke nood,  de aarde ziek, door uitbuiting maar de invloed van de kosmos stelt ons in staat onszelf geestelijk te reinigen en te helen dat van groot belang is voor  moeder aarde.

Zonsverduisteringen komen jaarlijks voor op bepaalde plekken van de aarde, maar zijn dan vaak gedeeltelijk zichtbaar of de eclips is ringvormig (Ring of fire). Een totale zonsverduistering, zoals de aankomende Zon eclips op 20 maart  is voor Europa een redelijk zeldzaam fenomeen.

“De totale zonsverduistering van 20 maart 2015 vindt plaats in de noordelijke Atlantische oceaan. Het pad loopt tussen IJsland en Groot Brittannië door. Op de Faroe eilanden en Spitsbergen is de verduistering totaal. In Nederland vindt een gedeeltelijke zonsverduistering plaats.”

(http://www.petrastam.nl/blog/2015/3/13/5basdg47j9wtipwggoq3k7aiqkjug7)

Houdt je vast, want in ons persoonlijk leven en energetisch systeem, is het reeds  actief. Een zeer interessante tijd is aangebroken, een geweldig keerpunt, waar wij niet meer om heen kunnen.

De Maya kalender die zo’n hype is geweest in 2012 ( 21.12.2012) en vertaald werd als: “het einde van de wereld”,  en  in wezen een einde van een tijdperk is, waarin een totale geestelijke verandering gaande is. Een verandering die reeds lange tijd geleden is begonnen, sinds 1986, vorm heeft gekregen, waar de voorlopers, die er binnen een verandering altijd zijn, het al hadden opgepakt.

Met z’n allen werken wij nu aan een verandering  die vanuit onze diepste ziel komt, waarbij wij ons zuiver van ons verleden, wij stappen uit onze comfortzone. Wij verbreken de banden met het karmische verleden, de codering vanuit de familielijn, van generatie op generatie doorgeven en overgenomen en cultuur gebonden gewoontes, oude denkpatronen. Ook mistanden komen naar boven,  de onderste steen wordt naar boven gehaald, de beerput wordt als het ware geledigd. Het is aan ons hoe wij reageren op deze situatie. Vluchten in de slachtofferrol, boosheid en opstandigheid òf gaan wij het proces van de verandering aan en doorbreken wij de cirkel van herhalingen. De eigen verantwoordelijkheid gaan dragen voor zelf gekozen keuzes en het niet meer op het bord van de ander neer legt, waar de kous zogezegd mee af is.

Er vindt een her-programmering plaats, zodat onze nakomelingen  bevrijd worden van de karmische werkingen. En al heb je geen eigen biologische kinderen, je bent energetisch in verbinding met het collectieve bewustzijn.

De bijwerkingen kunnen enorm lijken, maar weet dat er veel hulp is vanuit de ongeziene wereld, waar je in contact mee staat. Dit proces zal nog enkele jaren door gaan, het hangt helemaal vanaf wat jij zelf er mee doet en op welk level je al staat.

In deze fase van intense opruiming kan het zijn dat je te maken hebt met de bijwerkingen z.a.  spanning, vermoeidheid, ontstekingen ( lees de 50 symptomen van spiritueel ontwaken). Er is een verlangen van de ziel om te veranderen, wat niet te verklaren is naar menselijk maatstaven, omdat de signalen vanuit de ziel komen, die bevrijding wilt worden.

Dat betekent wij op persoonlijk en collectief , een periode van wederom geboren worden mee maken. Een keer zijn wij biologisch geboren en een keer zullen wij de geestelijke geboorte ervaren en worden ‘totaal mens’ op aarde.

Wij staan nu op de drempel van een NIEUWE TIJD en steeds meer mensen ontwaken, worden wakker en worden zich van spiritueel  bewust van de wet van oorzaak en gevolg, wat je zaait zult je oogsten. Wat wij oproepen, uitzenden en terug ontvangen, alles is energie en heeft een bepaalde frequentie.

Een periode van renovatie, van transformatie, van zuivering en heling, een tijd van verlichting, vrede en  verdraagzaamheid, passie, die de oer basis hebben van LIEFDE. Overstijgende liefde, onvoorwaardelijke liefde, een liefde die niet alleen gericht is op familiare banden.

Een tijd van transformatie, de weg naar een nieuwe tijd:  ruimte voor hoop, vertrouwen, opbouwen, communicatie, tolerantie en begrip, voorspoed en veiligheid. Een tijd van gelijkwaardigheid en menswaardig zijn , een tijd waar voor een ieder overvloed aanwezig is. Wij zijn er klaar voor: om de collectieve veranderingen toe te laten; om van onze fouten te leren als persoon, als land, als wereld; om onze passie en liefde te delen met onze medemensen, buiten onze eigen kleine kring, voor alle levende wezens, de natuur.

Wij als wereld kunnen het verschil maken, als land, als mens en persoon.   Een ver-nieuwe energie in frequentie is opgestart en zal de komende tijd ons van dienst zijn. Open je Hart om te ontvangen, om de veranderingen toe te laten. Je ontwaakt op een dieper laag, om te worden die jij in je ware essentie bent: de ambassadeur van het Hoger doel  op AARDE, jouw authentieke ZIJN.

Het feest is begonnen, ook al lijk je door diepe dalen te moeten gaan. Dit zijn slecht de laatste weeën van jouw unieke wedergeboorte.

Weet dat je gedragen wordt en dat je er niet alleen voor staat.

Gegroet vanuit het LICHT,

EzraNoah en Geest van Leiding

 

 

Geef een reactie