EERBETOON AAN DE HEILIGE GEEST

Van Kerstfeest (de geboorte) naar Pasen (de dood) via Hemelvaart (de opstanding) naar Pinksteren ( de bevruchting door de Heilige Geest).
Pinksteren – het feest van de uitstorting van de Heilige Geest is het meest onbegrepen feest dat de christelijke kerk viert. Het wordt in de praktijk vaak in verband gebracht met vrije dagen in het voorjaar. (Theologie.nl)
Het woord ‘geest’ gaat terug op het Hebreeuwse roeach en het Griekse pneuma. De betekenis: wind, adem en levensadem. God blies zijn adem (Geest) in Adam en Adam kwam tot leven. Het huilen van een baby direct na de geboorte is een teken van leven, zijn of haar adem komt op gang. Ook in de islam is de Geest Gods bekend: Ruh al-Quddus, de Geest der Heiligheid.

De Geest Gods wordt alleen vanuit de uitstorting uit het oude en nieuwe testament bezien. Is de Heilige Geest alleen aan de christelijke kerk c.q. godsdienst verbonden? Daalt de Geest alleen met Pinksteren neer of is Hij altijd in werking? Door alle hectiek van en door het leven ontgaat het ons. Waar komt een ingeving, het weten vanuit het hart, telepathie, de juiste keuze maken, vandaan? Toevaligheden of toch de Geest van leiding?
De vraag die bij mij opkomt is: “Wat is de gedrevenheid om met de ‘Geest’ aan de slag te gaan? Welke boodschap ligt voor mij hierin verborgen?
Sinds 2002 ben ik mij er bewust van dat ik geleid word door de Geest van Leiding, Gods Geest. Een proces dat zich open-baarde tijdens een herstelfase na een val waardoor mijn spraak op slot kwam te zitten. Dit bewustzijnsproces houdt nooit op.

De goddelijke Geest leidt mij in de geïnspireerde Boodschappen, channelingen, de geleide meditaties, gesprekken die ik voer en aanwijzingen die ik mag geven. Toch laat ik het momentum soms aan mij voorbij gaan.
Deze aanraking, de gedrevenheid, de verborgen boodschap, laat mij opnieuw bewust zijn van mijn natuurlijke staat en om ieder moment, elke tel mee verbonden te blijven. Dat wil niet zeggen dat ik mij terugtrek uit de wereld, het gaat om de verbondenheid, de verbinding. Uitstijgen boven het ‘normale’ is de Ware Spirituele Toestand, zeggen de grote Meesters over Jezus.
 
Mijn zoektocht leidt mij naar onderstaande teksten: “In de Bijbel staan geen aanwijzingen dat we Kerst of één van de andere christelijke feesten moeten vieren.” (EO- KRO)   
In “Ontdek oneinidig Noord-holland” lees ik een interessant stuk:  “De heidense oorsprong van onze christelijke feestdagen mogen dan vanzelfsprekend lijken, hun oorsprong is eigenlijk ouder dan je denkt. Haast alle feesten en hun symbolen, van de vrolijke paashaas tot de gezellige kerstboom, zijn namelijk ontstaan uit heidense (offer)feesten. Pas aan het eind van de achtste eeuw waren de Lage Landen zo ver om hun natuurgeesten in te ruilen en  het christendom was de nieuwe dominante religie.” ( https://onh.nl/verhaal/de-heidense-oorsprong-van-onze-feestdagen)

We leven in een tijd van ‘ontwaken’ zoals het genoemd wordt: “Wij worden wakker”. Bewustwordingsprocessen die in gang worden gezet, die ieder mens op een eigen tijd aangaat en de eigen keuze maakt. De vrije wil heeft om mee te stromen of niet in het vernieuwingsproces, de wedergeboorte. Groeien van onwetendheid naar innerlijk Weten.
Een eigen keuze of ligt hier Gods hand in, door middel van de werking van de Heilige Geest? Is de werking van de Geest Gods ook nu bij de mens werkzaam?  Wat komt tot ontwaken? Het Hart? De Ziel die uit de sluimering komt?

Dat de Heilige Geest ‘neerdaalt’ in ons als mens, betekent niet dat het een proces  buiten onszelf is, het is ons ‘hogere Zelf ‘,  dat zich innerlijk openbaart, die goddelijke essentie waarvan de kern al in ons werd neergelegd bij de schepping. De goddelijke essentie die als een zaadje werd geplant in onze ziel en die uitgroeit tot een leidende en inspirerende kracht voor ons op Aarde. In wezen niet ‘hoger’, niet beter dan onze menselijke, stoffelijke vormgeving maar wel van een andere trilling, op een hogere energetische frequentie die de geestelijke aard van dit energieveld aangeeft. Esoterisch gezien, komt de mens ertoe de band met zijn eigen geestelijke deel,  het ‘hogere Zelf’, volledig tot stand te brengen. Dit is het resultaat van een proces van inwijding, van innerlijk werk door vele levens heen.

De ziel is het vrouwelijke principe en de geest het mannelijke principe, twee aanvullende  energievelden die samen tot eenheid kunnen komen in onszelf. De Heilige Geest is een kosmisch principe, een zuivere emanatie vanuit de Bron. En het ‘hoger Zelf’  heeft dezelfde wezenlijke aard. Het is de  Geest die in onszelf Aanwezigheid  is. Zoals een waterdruppel in de oceaan, zoals een vonk in het vuur, is hij gemaakt van dezelfde goddelijke essentie, welke in en door onszelf als mens heen tot stralen wil komen om de Aarde te verlichten. 
 
In werkelijkheid is er maar EEN GEEST. Het is volledig Bewustzijn. Dan bestaat er geen enkele scheiding, geen dualiteit. Verbonden zijn met Ene Geest is verbonden zijn dat alles hier is en altijd Aanwezigheid is. De Ene Geest schept niet maar openbaart ideeën die vanaf het begin in het verborgene liggen.
Er is niets dan die ENE GEEST: GOD. God is Geest. Deze houding is de houding van de grote Meesters, zoals ook Jezus heeft voorgeleefd, voortdurend er bewust van zijn. Zijn uitspraak was: “Ik leef altijd in de Geest.”
De Heilige Geest is Gods Aanwezigheid binnen in de mens. God komt nu niet langer van buitenaf. Hij komt in de Geest als het ware van binnenuit. Het is de mens in wie de Geest Gods doorwerkt en concreet kan worden. 
De menselijke geest denkt en Gods Geest WEET!

Gegroet,
EzraNoah en Geest van leiding
De uitstorting van de Heilige Geest

Uit deze uitgave mag uitsluitend iets verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, opnamen of op welke andere wijze ook, hetzij chemisch, elektronisch of mechanisch, na voorafgaande schriftelijke toestemming van de schrijfster.

  • Martha Verdonk op 1 juni 2023 op 21:11

  Antwoord

  Yes. Een mooie en duidelijke lering die uitnodigt tot navolging.

  1. Antwoord

   Dank je Martha, ja inderdaad om ons mee te verbinden. lieve groet van hart tot hart

Geef een reactie