HET TIJ IS GEKEERD

Wat het blote oog niet ziet, is geschied

The Great Reset

Er is wereldwijd veel emotie en commotie  rondom het vraagstuk: ”Pandemie uitbraak en gevolgtrekking”.

Wat hiermee bedoeld wordt, is dat de betogingen zeer heftige commoties en emoties losweken.

Een beweging die gaande is en sterker uitdragend zal worden en geen gemakkelijke tijd is, maar zeker een tijd die nodig is om zaken helder te laten zijn.

Kosmos en het Universum hebben zich er uitgebreid over gebogen en de tijd is gerijpt om de grote schoonmaak ‘landelijk‘ plaats te laten vinden.

Ja, landelijk! Daar elk land zijn eigen verantwoordelijkheid dient te nemen. Het is een besef dat zich steeds verder heeft uitgebreid en zich niet meer kan terugtrekken of laat tegenhouden.

Het dient nu te exploderen om het verschoningsrecht in werking te laten gaan en gaat  meer en meer van zich laten horen, wetende dat het dient plaats te vinden landelijk en interlandelijk .

Een mooi en bijzonder aspect van de Mens in haar verheven benaming. Het komt erop neer dat de verheven Mens het heft in eigen handen neemt en laat weten tot hier en niet verder.

Het is de Wet van de Permanente Transmutatie,  die zich leent tot verschoning: The Great Reset.

Wij van het Licht juichen deze beweging toe. Het einde is in zicht en onderdrukking door wie dan ook, heft zich op.

Voor het ene land zichtbaarder dan het andere land, maar komen zal het zeker! Ieder mens heeft ten volle het recht van meningsuiting en eist zich dit recht op.

Het is een voltooide EENHEID en EENWORDINGSPROCES, welke zich wederom in werking stelt. Ooit heeft de Mens dit recht volledig in bezit gehad, wat zij uit handen heeft gegeven en ontnomen is door de heersers. De mens is zijn autonomie kwijtgeraakt door nalatigheid en gemakzucht, omdat het wel makkelijk was op de koers van de heersers te varen.

De andere kant van de medaille is dat deze heersers dienstbaar zijn aan de mens, opdat de Mens zich opnieuw mag herinneren wie zij in werkelijkheid is. De donkere zijde dient het licht en visa versa.

Gelukkig zijn er zielen geweest die zich dit herinnerden en zich altijd al verzet hebben tegen overheersing van uiterlijke machten.

Het komt er nu op neer dat de wijzer van de klok laat zien hoe laat het is. U kent de uitdrukking: “het is vijf voor twaalf”, doch de wijzer laat zien dat het ver over twaalf is.  De tijd van overheersing is verleden tijd.

Het is verleden tijd en geen ‘verloren’ tijd, daar dit gegeven in de kosmische kronieken vaststaat en dient plaats vinden. Het tij moet keren en er is geen ontkomen aan.

De Mens moet terug naar haar authenticiteit. Haar authentieke zijnskracht; de Macht van de Kracht in zichzelf: “I  AM, IK BEN DIE IK BEN”.

Het heeft helemaal geen nut meer om langer in slavernij, verslavingen te leven. De ketens mogen verbroken worden in eigen land en in het collectieve bewustzijn.  Het  sneeuwballen effect zal plaatsvinden en zal  zich als een lopend vuurtje verspreiden.

Het is een enorme ‘collectieve bevrijdingsenergie’ die zich wereldwijd laat herinneren. Wanneer u zich laat meevoeren met deze collectieve bevrijdingsenergie zult u weten dat u er niet alleen voor staat.

Wij van het Licht zijn in Aanwezigheid. Wij ondersteunen uw gedachten, gedachten worden Krachten, die onverwoestbaar en onaantastbaar zijn en door Ons , uw vrienden, bekrachtigd zijn geworden. U zijt Kosmopolieten.

Wij staan samen met u voor dit tribunaal en het recht zal zegevieren.

Ja, het recht zal zegevieren!

Gegroet vanuit het Licht.

Ohm Mani Padme Hum.

( Ik eer de parel in de lotusbloem: u bent de parel in de lotusbloem)

 

Enkele reacties die ik privé ontving:

Martha: Ik put zoveel hoop uit, geeft mij de moed om verder te gaan.

Jeroen: Ik heb het gelezen en laat het even inwerken, morgen ga ik nog een keer lezen… Het is voor mij heel duidelijk wat jij mag en kan doorgeven en zeker waardevol om het de wereld in te sturen en te delen wat onze kracht is van onze samenleving en samenbeleving.

Cherylle (dochter): Ik wil het nog een keer lezen. Ik vind het interessant hoor ma. Dat we in een soort verschoningstijdperk zitten.

Dolores: Chapeau, de boodschap is duidelijk. Goed stuk, lieverd. Je levert hiermee je bijdrage aan de mensheid.

Ans: Mooi hoor… hele openbaring

Olivia: Dank je wel Sister, zal deze boodschap met volle aandacht lezen; Zeer Krachtig en helder! Dank sister voor het delen.

Rezah (zoon) : Mooi en duidelijk

Helen: Gudu (lieverd) Heftig dit, vraagt om op te nemen en niet alleen te lezen. Het is on te lezen en te herlezen. Maar een waarschuwing en een oproep om wakker te worden en te kijken en te zien, wat om ons heen zich om ons heen voltrekt.

Geef een reactie