De klok tikt, de tijd van verandering

De klok tikt , de tijd van de grote verandering

Het is niet de klok tikt  van de tijd, maar de tijd van de verandering, grote en kleine veranderingen in de mens, de gehele mensheid, op Wereld- en Aarde niveau (Mondiaal). Veranderingen die na een aantal decennia weer voelbaar, tastbaar en zichtbaar worden.

De klok tikt voor verandering  dat het  het einde van materialisme en het leven in dualiteit is. Het einde van oorlog, onrust, angst, haat en wrok, onverdraagzaamheid. Het einde van individualisme.  Het einde van alles dat riekt naar verderf en verdelingsgeest en tegelijkertijd het begin van het LEVEN zoals het echt bedoeld is?   Het is nu tijd voor verandering,  een vernieuwde tijdgeest voor de mens, de Mensheid, de Aarde en de Wereld. Het gaat om de nieuwe tijdgeest en haar vernieuwde energieën. De nieuwe kosmische evolutie tijd, het 7de Gouden tijdperk.

De Maya’s hadden het bij het rechte eind. Het einde van de Maya Kalender, 21-12-2012, het einde van een cyclus van 2600 jaar.  Het Aquariustijdperk, Waterman tijdperk, de omwenteling van een oud bewustzijn. Het oude denken moet plaats maken voor de weg naar de Mens in wording,  een Verlicht Mens is de Zuivere Mens. De hindoe noemt het de overgang van Kali Yuga,  het IJzeren tijdperk, de vierde en laatste van de cyclische tijdperken. Uiteindelijk begint dan weer een nieuwe cyclus: het Goudentijdperk, Satya Yuga. Alle Godsdienst stromingen spreken over het einde der tijden. Het einde van de duisternis de weg terug naar Licht, van Onwetendheid naar het Innerlijke Weten, van Involutie naar Evolutie.

Als de verloren zoon mag de mens weer thuiskomen in haar of zijn eigen huis, het innerlijke, de ziel, haar Essentiehart. Wij mogen bewust worden dat  alles er al is, alles in in Aanwezigheid.
De mensheid mag opnieuw geboren worden in het Licht, opnieuw geboren worden in zijn en haar eigen goddelijke Zijn.

U hoeft niet bang te zijn voor deze veranderingen, geen angst te hebben voor de nieuwe tijd die komen zal, want die tijd is er al, u zit er in feite al middenin.
U bent al in de vernieuwde energie thuis gekomen en het zoeken is ten einde; u dient naar binnen te gaan, in de innerlijke wereld van u zelf, om te gaan staan in de kracht die al in u aanwezigheid is.
Aanwezigheid wilt zeggen dat het nooit afwezig is geweest, nooit weg is geweest, maar sluimerend en wachtend is tot het moment van uw eigen ontwaken: “De (innerlijke) Meester komt als de leerling er klaar voor is”, dat uw eigen vrije wil en keuze is.
U hebt te accepteren en het welkom te heten: Welkom Thuis! U bent die Kracht en die Kracht is u. De kracht die u zelf bent en mag zijn. De klok tikt en de tijd is vruchtbaar; de tijd is gerijpt om weer innerlijke in Eenheid  te zijn.

Wij zij zwanger van de nieuwe tijd en U hoeft niet te wachten tot de dag van de opstanding na de dood, zoals in religieuze boeken wordt aangegeven.  U hoeft het niet uit te stellen tot over 5 jaar en er geen meerjarenplan van maken, want u bent al in de opstanding. U kunt de deur openzetten om de veranderingen te laten doorstromen, toe te laten. Wat u nu zaait, zult u oogsten. De tijd heeft een kwantumsprong gemaakt, er is een tijd versnelling. De geestelijke ontwikkeling waar u 10 jaar over zou doen, gebeurd bij wijze van spreken nu in een jaar en zelfs in een dag. Niemand kan dit voor u doen, u bent het die dit mag en kan doen.

De oude jas afleggen, angsten, structuren, conditioneringen loslaten en opruimen wat niet meer nodig is, zaken en omstandigheden die u niet meer dienen. Dit betekent volledig vrij worden, VERTROUWEN en ZELF Vertrouwen waar LIEFDE het fundament is.  Of bent u nog bang om de touwtjes niet meer in eigen handen te hebben; bang om geen grip meer te hebben; om in de diepte te springen zonder houvast om het oude en vertrouwde los te laten. Om blindelings, in overgave ‘ja’ te zeggen en te vertrouwen op de Kracht in uw-Zelf, daar is durf en moed voor nodig, zonder te weten waar het u naar toe leidt. ( doodeng) Leef in Liefde, medeleven en mededogen, want angst is een zeer slechte raadgever.  Wordt u bewust van dat de chaos buiten uzelf een afspiegeling is van dat wat in uzelf plaats vindt.

Zal de huidige Pandemie de grote omkering brengen? Massaal tot stilstaan gebracht. Zal de MENS zich geroepen weten, dat Zij/Hij de uitverkorenen is om de omwenteling te bekrachtigen? Vluchten kan niet meer en wij worden als het ware gedwongen om dit proces aan te gaan om vrij te worden. En u blijft toch nog de vrije wil houden. De keuze die u maakt  zal dan voor u de juiste.  Het klinkt paradoxaal en toch waar, want er is geen dwang bij. De keuze is aan u!

De MENSHEID, de uitverkorenen, de mede Scheppers die het  7de Gouden tijdperk fundament te moeten geven, om het draagkracht te geven, om het te verstevigen en te manifesteren, te vestigen op Moeder Aarde.
U mag meewerken aan de Wereld van Morgen voor kinderen en kleinkinderen die de toekomst zijn, uw medemens, mineralen- en dierenrijk, plantenwereld en alle andere levenden. Een Wereld zoals het bedoeld is, gelijkheid, gelijkwaardigheid, een Menswaardig bestaan. U bent Co-Schepper en draagt de potentie van deze nieuw tijd al in U.

Wij worden omgevormd, hervormd van Overleven naar LEVEN. Van maatschappij gerichte Ik naar Wij- cultuur, van beperking naar overvloed. De weg naar de Menswording, de Zuivere en Ware Mens.  De Tijd zal het bewijzen, wat reeds aanwezig is!

Tegenhouden kan niet meer: Go with the flow!
Ga met de beweging mee: Panta Rhei: laat stromen en doorstromen.

EzraNoah in Liefde
(februari 2008)

Geef een reactie