Het licht van binnenuit kan niets dimmen

Niets en ook niemand kan het licht dat van binnenuit schijnt dimmen, ook Corona Virus Covid-19  kan het licht  niet in u doven. Wanneer een schok zo groot is ontstaat een innerlijke barst, waaruit een onzichtbare Licht straalt en wordt een fakkel op uw pad. Het lijkt er dit moment op een donkere tijd in uw leven, maar weet dat er altijd licht is achter de horizon en ook aan het einde van de tunnel.

Ik wil u bemoedigen in deze tijd van grote onzekerheid en wil ik U met deze spreuk een riem onder het Hart steken. Weet dat dit een belofte van de Schepper aan de Mens is, dat Hij/Zij u zal leiden. Niemand wordt in de steek gelaten, de mens verlies haar vertrouwen, haar geloof in een hogere Macht, in donkere dagen en voelt (ervaart) zich roerloos.  Het Corona Virus is geen straf, een menselijke fout waar het kwade uit is voortgekomen. Maar ook het kwade kan iets goeds in zich meedragen, hoe moeilijk het ook te begrijpen en te vatten is. De tijd zal het kenbaar maken. In deze moeilijke tijd wens ik u heel veel LIEFDE toe. Laat Licht u leiden in deze donkere dagen, opdat uw vertrouwen opnieuw versterkt mag worden.


Ik groet het Licht in u  

My soul recognizes your soul.
I honour the love, light, beauty, truth kindness within you
because it is also within me.
In sharing these things there is no distance
and no difference between us.
We are the same, we are one.

Mijn ziel herkent uw ziel.
Ik eer de liefde, het licht, de schoonheid, de waarheid
en vriendelijkheid in je, omdat het ook in mij is
In het delen van deze dingen is er geen afstand en geen verschil tussen ons
We zijn hetzelfde,  Wij zijn EEN.

 

Een liefdevolle groet van mij,

EzraNoah

Geef een reactie