Paasfeest- de opstanding

Paasfeest:

de opstanding

bevrijding van de innerlijke mens

Lente:

opstanding na de wintertijd.

Volgens de overlevering is het verhaal dat Jezus de opstanding uit de dood krijgt, drie dagen na de kruisiging en het graf is leeg.

Het christelijk Paasfeest wordt gekenmerkt  met twee betekenissen die op het eerste gezicht niet met elkaar in verband staan. De eerste, stelt de Exodus, de uittocht na de bevrijding uit de slavernij in Egypte, centraal terwijl de  tweede, de opstanding van de Christus viert. De universele leer van het gnostiek Christendom echter heeft aan het Paasfeest altijd de derde betekenis toegekend: Pasen als de bevrijding van de innerlijke mens, de zeer oude mens-in-ons, uit de slavernij van het kruis van de uiterlijke mens. 

Voor de mens die het spirituele tweevoudige pad gaat, betekent de kruisiging ook het binnengaan van een heel bijzondere nieuwe staat. Zo gereinigd en getransformeerd door de spirituele kracht van de innerlijke mens, staat hij of zij dan in de wereld, te midden van de beweging van alledag.

De opstanding is een fase in de ontwikkeling van de mensheid en ligt als een nieuwe werkelijkheid om ieder van ons heen. Elke dag ademen we de opstanding in. Zij is daar al oneindig lange tijd en zij is daar omdat zij bij de mens hoort. Zij is er absoluut één met die mens, zij is zijn morgen en vandaag.

Er heeft dan wat wordt genoemd een ‘persoonlijkheidsverwisseling’ plaatsgevonden. De uiterlijke mens doet in volle verantwoordelijkheid wat nodig is in het leven, maar het is de innerlijke mens die waarlijk ‘leeft’. Zo worden de kruisiging en de opstanding tot een feest in de mens en voor de mens die het pad gaat. Kruisiging is een proces van vrijmaking en het verhaal van de Liefde die in daalt in de tijd om te redden wat gevangen is. Zo kan elk mens een levend kruis van Liefde worden.

De vrijgemaakte innerlijke mens is eenheid en liefde, is pure lichtkracht die met de materiële wereld verbonden is door middel van de getransformeerde uiterlijke mens: gesymboliseerd door Jezus en zijn apostelen.

Niemand is in staat je tegen te houden als je het werkelijke leven wilt proeven. Niemand kan je verhinderen als je de poorten voor het wonder wilt openen. Niemand kan het wegrollen van het rotsblok tegenhouden waarachter de mens van de grootheid begraven ligt; op het moment dat de kracht van het innerlijk ziele-leven wil vrij breken uit het rotsgraf kan de natuur haar niet vasthouden.

Wat sterft in het proces dat de kruisiging wordt genoemd, is de invloed van de uiterlijke mens op de innerlijke mens. Wat vrijkomt uit zijn gevangenschap en werkelijk gaat leven, is de innerlijke mens. Zijn bewustzijn is evenwichtig, open, integer en licht en is zich voortdurend bewust van de levende Andere-in-hem.

De opstanding is dé reden voor het bestaan van de mens. Zij maakt de essentie van de mens uit; zij geeft zijn leven glans, kracht en innerlijke moed. Nochtans: de mens moet haar Zelf vinden, moet zelf wensen. De nieuwe atmosfeer is er, zij is er altijd  en zij is je geboorterecht als mens. Soms proef je die en dan is het als een lenteochtend in de Paastijd:  fris, verkwikkend, huiverend van ingehouden leven. Het is een belofte, je weet het als een innerlijk ervaren, innerlijk kennen, als gnosis.

Vrolijk Pasen

Geef een reactie