Als iemand tegen u zegt: “In de versterkte stad van het onverwoestbare, ons lichaam, bevindt zich een lotus en binnen in deze lotus bevindt zich een kleine ruimte: Wat bevat zij dat iemand de wens zou hebben om haar te kennen?” Dan zou u moeten antwoorden: “Zo groot als de ruimte buiten Is de kleine […]

Lees meer

Psychosomatische klachten Het woord psychosomatisch komt van de oud-grieks woorden psuchè wat “geest” en soma wat “lichaam” betekent. “Via het lichaam laat de ziel zich voelen, de ziel praat als het ware via het lichaam “.De fysiotherapeuten spreken over fysieke klachten die verband houden met een verstoring in de balans tussen lichamelijke en psychische belasting […]

Lees meer

“ECHTE VRIJHEID IS DE VRIJHEID VAN ANGST!” De omslag die de wereld nu meemaakt: “De angst voorbij”, om te leven “voorbij de ANGST” om “de GEEST” uit de fles te laten komen. Er zijn uitspraken die wij gebruiken zonder over de diepere betekenis bij na denken : “Ik ben geleid door de GEEST” “Ik laat […]

Lees meer