Psychosomatische klachten Het woord psychosomatisch komt van de oud-grieks woorden psuchè wat “geest” en soma wat “lichaam” betekent. “Via het lichaam laat de ziel zich voelen, de ziel praat als het ware via het lichaam “.De fysiotherapeuten spreken over fysieke klachten die verband houden met een verstoring in de balans tussen lichamelijke en psychische belasting […]

Lees meer