Uitleg van het ontwerp van de website

Het ontwerp van de website, en dan met name de achtergrond, is gekozen omdat deze het Leven (ons Leven op Aarde) heel goed symboliseert. Daarnaast is deze achtergrond (verder: het ontwerp) nauw verbonden met hetgeen EzraNoah beschrijft, omschrijft en/of probeert te verduidelijken.

Man-Vrouw

Allereerst ziet u in het ontwerp 2 figuren, waarvan de figuur op de linkerkant de vrouw, het vrouwelijke symboliseert. En de figuur aan de rechterkant, de man, het mannelijke. Uiteraard hoeft hier geen waarde aan gehecht te worden. Hierover later meer.

Nacht-Dag

Het ontwerp is ook duidelijk verdeeld in een donkere zijde (rechterkant) en een lichte zijde (linkerkant), waarbij de rechterkant de nacht, en de linkerkant de dag symboliseert.

De boom

De boom (in het midden van het geheel) symboliseert ook ons Leven op Aarde. Als u de boom nader bestudeert ziet u dat de linkerzijde van de boom gebladerte heeft en de rechterzijde bijna kaal is, met hier en daar wat dorre bladeren aan takken. Dit kan men opvatten als leven en dood.

De interpretatie

Deze interpretatie hoeft niet als waarheid, of als universeel te worden opgevat. Het is slechts een mogelijk interpretatie.

Ons leven op Aarde kent velen pieken en dalen (licht en donker). En er zijn momenten in ons leven dat we bloeien (de linkerzijde van de boom) en momenten dat we ons te neer geslagen voelen (de rechterzijde van de boom). Ook zijn we ons ervan bewust dat er Zielen hier op Aarde leven die zich vertonen als vrouw of als man. Feitelijk is dit slechts een verschijningsvorm van een Energie die ervoor gekozen heeft om als vrouw of als man op Aarde te verschijnen.
Echter, wij als mens hechten daar een waarde aan. En welke waarde is geheel afhankelijk van de visie van de persoon. Een voorbeeld: er zijn mannen die vrouwen ondergeschikt vinden ten opzichte van hen. Er zijn vrouwen die mannen ongevoelig vinden. En zo zijn er tal van andere voorbeelden te noemen.

Waar wij als mens echter aan voorbij gaan is dat het ene niet op zichzelf staat. ( Yin- Yang ) Wij hebben deze referenties nodig. Wij moeten eerst weten wat een vrouw is, voordat wij een man kunnen omschrijven of kenmerken. En andersom geldt dat ook.

Zo ook moeten wij eerst weten wat duisternis is, voordat wij het over het licht kunnen hebben. Kortom, het ene sluit het andere niet uit. Het ene is niet beter dan het andere. We hebben de nacht, (de duisternis) nodig om te kunnen rusten (slapen) om vervolgens tijdens de dag (het licht) weer actief te kunnen zijn. Het yin-yang principe vindt u ook hier in.

De momenten van te neer geslagen zijn hebben we nodig om volop te kunnen genieten van onze bloei, onze vreugde.
Kortom, deze schijnbare tegenstrijdigheden maken dat wij ons in het Leven kunnen voortbewegen, kunnen groeien, kunnen laveren.

Vandaar dat dit ontwerp is gekozen. Een duidelijk vertaling, verbeelding van ons Leven.
Uiteraard is een ieder vrij zijn/haar eigen vertaling of interpretatie te hebben. En wij willen dan ook graag weten of er mensen zijn die een totaal andere interpretatie hebben. Want ook ander zienswijzen verrijken ons Leven.