Uitnodiging:

HET COLLECTIEF GEBED

VOOR DE

AARDE EN HAAR BEWONERS EN AL HAAR

MINERALEN-, DIEREN-, PLANTENRIJK

De Nationale Week voor de Vrede van 18 september tot en met 26 september 2021 ( de Internationale dag van de Vrede is op 21 september).

Kies uw eigen moment van stilte uit. Steek een kaarsje aan. Verbindt u met uw ademhaling en bij de  inademing spreekt u uit : IK BEN en bij de uitademing: Mijn Adem. ( Godsadem). Doe dit geconcentreerd 2 minuten. Zo gauw u zich verliest in gedachten, ga dan terug naar deze ademhaling.

Als u voelt dat u er klaar voor bent, begint u. U eindigt weer met de concentratie op de ademhaling me de woorden: Dank U Goddelijk bestel, Universum, Kosmos dat u Uw Werktuig mag zijn.

En zo is het! AUM! AMEN!

AANROEP:

Violette Vlam ( 3x )

IK BEN de Violette Vlam werkzaam nu in mij
IK BEN de Violette Vlam voor Licht slechts buig ik mij
IK BEN de Violette Vlam in machtig kosmisch vermogen
IK BEN het Licht van God schijnend ieder uur
IK BEN de Violette Vlam laaiend als de zon
IK BEN Gods Heilige Kracht die iedereen bevrijdt

Overspoel de Aarde met Violette VuurIn naam van de Grote IK BEN, roep ik het Licht van duizend zonnen van de Grote Centrale Zon, dierbare Saint Germain en Engelen van het Violette Vuur, dierbare Zadkiël en heilige Amethist, Omri Tas, bestuurder van de Violette Planeet ….

In naam van God, IK BEN DIE IK BEN! Doordrenk de Aarde en haar hele evolutie met oneindige golven van Violet Vuur…
Ik vraag of de werking van de Violette Vlam van Transmutatie en de werking van de wil van God nu en altijd op Aarde een sterker wordende spiraal van Goddelijke volmaaktheid tot stand brengen….
Ik vraag of alle tweedracht en handelingen op Aarde die geen afspiegeling zijn van het hoogste licht en de heilige doelen van God,
door de kracht van de Violette Vlam op wonderbaarlijke wijze mogen worden schoongeveegd en getransformeerd tot Goddelijke liefde en harmonie,
om de Aarde en haar bewoners hun oorspronkelijke, volmaakte blauwdruk, zoals die bedoeld was terug te geven…
Violette vlam! Violette vlam! O Violette vlam!
Overspoel in de naam van God, de Aarde, haar volkeren en al haar rijken met oceanen en oceanen van Violet Vuur, net zolang totdat elk deeltje van het Leven tot Goddelijke Perfectie is hersteld…
Moge Vrede en Liefde zich over hele de Aarde worden verbreid!
Dat de Aarde zich blijvend in een aura van volmaakte Liefde mag bevinden!…
Dat de Aarde zich in een aura van Vrede, Liefde en Vrijheid mag bevinden!…
Ik ben dankbaar dat dit nu gebeurt volgens Heilige Wil van God!
 Amen, dierbaar IK BEN.

 (een persoonlijke toestemming van de uitgeverij Akasha uit het boek: “De Zeven Heilige Vlammen”, van Aurelia Louise Jones)

Dit gebed laat zien dat wij ons opnieuw mogen verbinden met de belofte van volmaaktheid, de belofte van perfectie. Het vermogen dat in onszelf aanwezigheid is.
De Violette Vlam is Zevende Heilige Straal van het Goddelijke Licht en is verbonden aan de Wet van Permanente Transmutatie, een Kosmische wet.  
Het is een Kosmische Vlam, de hoogste frequentie, met een krachtige zuiverende en helende werking en heeft de macht om alle frequenties, die op een lager niveau verblijven te veranderen in hogere frequenties.

Het gebed: “Overspoel de Aarde met Violette Vuur” van de Meester Saint Germain, een van de opgestegen Meesters, kwam een maand of twee geleden op mijn pad en ik nam het mee in mijn dagelijkse ritueel.

In mij werd het idee aangewakkerd om hiermee aan de slag te gaan. De stem werd sterker om onze innerlijke kracht collectief bundelen. In 1994 heb ik ook deze intentie gekregen en uitgedragen. En met vier vrouwen hebben we deze week van de Vrede meditatie bijeenkomsten gehouden.

Toevallig of toe-val na 27 jaar ?

Het behoeft geen betoog hoe de Aarde en haar bewoners, Wereld, Natuur er in deze tijd er voor staat. Sinds ‘s mensenheugenis is deze chaos en verval gaande. De situaties worden als het ware penibeler zoals het klimaat ons laat zien en voelen.

We bevinden ons in een zeer kritische tijd en tegelijkertijd is het een tijd van collectieve bewustwording van onze co-schepper schap. ( I AM bewegingen)

Wij worden geroepen om onze spirituele krachten, de Macht van Co Creatie, die in iedereen aanwezigheid is te bundelen om de verandering te activeren. Wij zijn ‘de ark van Noah’ nu, de redders van de Aarde, de Wereld en de Natuur. Wij zijn in staat om de duistere tijd te omarmen en in het licht te brengen en te transmuteren.

De oude tijd waar wij op God zaten te wachten, die het wel zou doen, is voorbij. Wij mogen met onze ‘IK BEN’ ( I AM) bewustzijn het heft in handen nemen om het Co-Schepper schap in werking te zetten. Om de alchemist van het Hart te zijn als u er zelf voor kiest.

Dat is de wet van de Permanente Transmutatie in werking, de Nieuwe Aarde en de Nieuwe Hemel manifesteren, die reeds bij God Vader/Moeder God bereid zijn.

Gegroet,

EzraNoah in Liefde

Mijn eigen moment is iedere avond om 22.00 u. Ik nodig u uit om in verbinding te zijn. Doe je mee? Stuur mij een bericht om groepscirkel te bekrachtigen.

info@degoudenvlam.nl wh’app 06523 68721

  • Martha Verdonk op 19 september 2021 op 15:39

  Antwoord

  Wát mooi neergezet! Dank voor de inspirerende en informatieve uitnodiging. God bless you.

   • ezra-noah op 20 september 2021 op 19:12
   • Auteur

   Antwoord

   Dank je wel lieve Martha. Waar zielen elkaar ontmoeten komt de boodschap binnen.

Geef een reactie