Van rups tot vlinder

“Wat voor de rups sterven is, is leven voor de vlinder”

Mijn oude weg is niet meer!
Een weg terug naar het oude leven is er niet meer en kan er ook niet meer zijn. Dat is het proces van omvorming, een nieuwe levensvisie. Ik mag nu werken aan mijn geestelijke opdracht, waar ik voor heb mogen kiezen, bij deze incarnatie. In de ver-nieuwde geboorte mag ik de gekregen geboortenamen “Nadiah-Remy” transformeren in: EzraNoah.

Het is op een middag in juli 2007 als ik in een fractie van enkele minuten in een meditatieve sfeer kom, terwijl ik op het balkon zit en deze namen hoorde: EZRA-NOAH. Ik schrok er van en dacht wat moet ik hiermee?

Ik herinnerde mij pas later dat ik een jaar hiervoor, via een collega door channeling al te horen kreeg dat mijn namen veranderd zouden worden. Ik zou andere namen dragen.

Voor mij toen een informatie en dacht: “Ik zou niet weten welke namen, want Nadiah-Remy past goed bij mij, die dragen mij als het ware”. Maar waarom juist deze namen: Ezra en Noah, want mijn 2 kleinkinderen dragen elk een van deze namen, gekregen van hun ouders bij de geboorte. Maar met welke bedoeling aan mij?

Ik realiseer mij dat ik in de 90-er jaren de verfilmde versie van “de Ark van Noah”, van mijn nicht Hamida kreeg, met de woorden: “Ik moet je Noah geven, maar vraagt mij niet waarom, ik weet het niet. ”

Ezra kwam ook op een eigen wijze langs. Deze toevalligheden koppelde ik toen aan beide kleinkinderen en voor mij een byzondere verrassing. Sinds 2002 draag ik ‘het Werk’ uit. 

EzraNoah heeft voor mij nu een diepere betekenis in mijn eigen leven als LICHT- werker. Het gaat om de trillingsfrequentie van de energieën van deze namen in opdracht werkend voor GOD, werker van HET LICHT.
Noah die in diep GELOOF en VERTROUWEN, in OVERGAVE de ARK bouwde en van alles een paar, een stel, mee nam.

Hij luisterde in STILTE naar de STEM en heeft zich laten leiden.
In zijn tijd was de uit- tocht. De mens had zogezegd gezondigd.
Zij geloofde niet meer in zaken die zij niet met de stoffelijk ogen konden zien.
Zij geloofden niet meer in de ‘Belofte’ :  “Wie in Mij gelooft…. Heeft een Overvloedig leven op AARDE”.

Dit is ook aan de hand met de mens vandaag, die alles zien wil met het blote oog, om dan pas te geloven en te vertrouwen.

Ezra betekent ‘helper’ en heeft de mannen die gehuwd waren met de niet-Joodse vrouwen, die verstoten waren, terug mogen brengen naar huis, terug naar de BELOFTE.

Voor mij staat elk van hen voor een eigen generatie en niet specifiek voor de persoon als profeet. Dat voor mij samengaat met de mens nu, de generatie van nu, terug brengen om God, het HOGERE, in zich- Zelf te her-vinden

en te gaan geloven in deze KRACHT in zichzelf. Eeuwen lang hebben wij God, de OERKRACHT, buiten ons gezocht.
Dit is mijn vertaling van het verhaal.

Ik heb zelf de uittocht meegemaakt, ben als het ware door het stof gegaan, telkens weer op de bodem van mijn graf het leven doorleeft en door mijn geloof en vertrouwen in het hogere weer teruggekomen.
Ik ben geen leraar van een ander, want niemand mag afhankelijk zijn en worden van mij.

Ik ben nog elke dag lerende, leerling in ‘Meesterschap’ van het ZELF en wil naast de mens staan, die op zoek is naar haar en zijn eigen BRON en leerling te zijn in Meesterschap.
In LIEFDE groet ik u.

  1. Antwoord

    Ezra-Noah,
    Het voelt voor mij heel doorleeft en krachtig.
    DANK dat je dit voorleeft en neerzet.
    Liefdevolle groeten van Martha Verdonk

Geef een reactie