Wat is een channeling? (vervolg)

Een consult bestaat uit 4 delen: 

1. het voorwoord: hierbij kunnen er symbolische en concrete beelden en indrukken aangereikt worden en indrukken, uit het verleden of heden, die met de channeling te maken hebben

 2. de channeling zelf duurt zo’n 45 minuten tot 60 minuten; het voorwoord gaat haast ongemerkt over in de channeling, dan neemt mijn Geestelijke Leiding deze over. Ik kan het nooit van te voren aangeven; tijdens dit onderdeel hebt u als cliënt te luisteren met een open hart en als u wilt korte aantekeningen maken voor het nagesprek

3. de healing: die al in werking is gegaan vanaf  het moment dat u de keuze maakte voor deze sessie en door het hele consult heen werkt en lang daarna ook nog

4. het nagesprek: u kunt uw vragen over de channeling naar voren brengen of uw ervaring vertellen en daarna sluiten wij dit consult af

Het uitschrijven van de cd is heel een belangrijk onderdeel voor de ont-wikkeling

Uit eigen ervaring met ontvangen channeling via een collega, kan ik u deze ervaring aanreiken

  • De informatie  gaat verloren als u het hierbij laat of de cd slechts 1 keer beluistert;
  • U bent met u zelf eigenlijk door deze stap te doen een agreement aangegaan, een innerlijke overeenkomst om de weg van bewustwording aan te gaan;
  • Om de verantwoordelijkheid te gaan dragen voor de veranderingen van situaties in uw leven;
  • Het vraagt tijd en inzet om de cd uit te schrijven, maar hiermee investeert u vooral in jezelf, waardoor uw weg verhelderd wordt;
  • Ik kan u vertellen dat het echt heel belangrijk is, om u te verbinden met deze boodschap;
  • De werking en uitwerking van een channeling gaat nog vele jaren door en er is tijd nodig om zaken te laten indalen

Verantwoordelijkheid en uw eigen verantwoording
De keuze om de channeling te ontvangen heeft u zelf gemaakt en u kunt hier niemand verantwoordelijk voor stellen. U hebt de verantwoordelijkheid zelf genomen om de boodschap te ontvangen die nodig is voor uw eigen ziele groei. Daar ligt namelijk een zeer belangrijk aandachtspunt:

Hoe u daarin gaat staan, omdat de interpretatie van de woorden die bij u binnenkomen afhankelijk zijn uw gemoedstoestand van dat moment. Dit vraagt aandachtigheid en het is raadzaam om een vertrouwenspersoon in uw eigen omgeving, die op de zelfde lijn zit te vragen de opgenomen channeling mee te beluisteren, zodat u er over kunt praten en verduidelijking kan krijgen. Alles is groei, alles is verandering en groei in inzicht is nodig om de nieuwe informatie te kunnen ervaren. Door de keuze te maken voor de verandering in uw leven, bent u in ontwikkeling vanuit het diepere gevoel, vanuit het diepere weten, waardoor u de betekenis van  de woorden onafhankelijk van de gemoedstoestand zal gaan ervaren;

Het is een staat van bewustwording in het ‘ZIJN ‘ ( bewustzijnsgroei). Het is aan u wat u zelf doet met de informatie, welke keuze u ook maakt het is uw keuze en uw eigen verantwoording, dat te maken heeft met geestelijke volwassenheid.

Elke keuze is goed voor dat moment.

Liefdevolle groet,

EzraNoah

 

 

Geef een reactie