Wat wordt bedoeld met een ‘healing’?

Wat wordt bedoeld met een healing? Het woord ‘healing’ komt uit het Engels en betekent letterlijk ‘genezen’ ‘Healen’, kent de reguliere geneeskunde niet, wel in energetische en spirituele therapieën

De conventionele geneeskunde wilt de ‘ziekte’ bestrijden, vaak met medicatie,

symptomen, maar het is zelden dat de mens echt heelt (healen)Voorbeeld: Een operatie aan dikke darm en/of verwijderen, wilt nog niet zeggen dat de oorzaak van de zieke darm weggenomen is

Mijn visie is: dat in de spirituele- holistische energetische benadering het belangrijk is om samen met de cliënt te kijken, wat de oorzaak is van de klacht kan zijn; op die manier kan de ‘ziekte’ bij de wortel aangepakt worden en komt er een heling op gang, door een proces op gang te zetten. Deze kan tot veranderingen in het systeem van de volgende generaties leiden. Heel vaak wordt gezegd: “Ja, maar mijn vader/moeder had die ziekte en mijn oma/opa, ja, het komt in de familie voor”. Daarom is het nodig om dit onder de loep te nemen, om deze gedachten recht te kunnen zetten, om de gedachtenkracht te veranderen.

Een healer geneest niet; hij/zij zet processen, inzichten opgang door de activering van de zelfhelende krachten van de geest, waardoor het proces van genezen tot stand kan komen; het brengt het zelf genezend vermogen op gang

In feite is elk mens in staat om zich zelf te genezen, daar ieder mens deze gave bezit De mens is niet alleen materie, de mens is meer dan het lichaam. Behalve het fysieke lichaam, bezit de mens een aantal energielagen of wel energielichamen, de ene filosofie spreekt van 7 en een andere heeft het over 9 lagen energie-velden, waar ook de aura en het chakra systeem toebehoren; van nature is de mens een energetisch wezen. U kunt deze energiestroom bewust ervaren, hoewel u het vaak niet concreet kunt waarnemen

Soms wordt dan gezegd: “Ik heb geen puf meer, hoor, ik ben uitgeblust” of  juist: “Ik heb er zin in, ik heb een energie vandaag ”, Als de energie niet vrij kan stromen, zit er ergens een blokkade die zich kan uiten in fysieke klachten en ziektes. Elke energie-verstoring heeft een eigen verhaal en elk mens heeft een andere oorzaak van een verstoring z.a. bij twee personen met hoofdpijn of maagpijn kunnen er verschillende oorzaken zijn van de verstoring in het energie systeem: vastgeroeste ideeën c.q. patronen, onverwerkte emoties en ervaringen; moeite hebben om los te latenz.a. het verleden, oud zeer; teveel stress, onzekerheid en zich ongelukkig voelen. Ziekte en blokkade begint in het energetisch systeem, voordat het zich laat zien en voelen in het fysieke of wel stoffelijk lichaam
Dit kan een negatieve uitwerking hebben op uw innerlijk gevoel van geluk, relaties en werk

Bij een healing maakt de healer op diep niveau contact met uw energie en brengt u in verbinding met uw eigen innerlijke helende vermogen, vanuit onbevooroordeelde positie. Een healing helpt u om uw eigen levenskracht te laten doorstromen in uw energiesysteem; het helpt u om in goede verbinding te zijn met uzelf en de wereld om u heen. Een goede doorstroming bevordert de gezondheid en brengt u in balans en evenwicht met u zelf en ondersteunt de persoonlijke groei. Het brengt u op een hoger niveau van bewust worden door uw eigen inzet om inzichten te verwerven

Let opEen healing kan uw geestelijke en spirituele, uw emotionele en lichamelijke welzijn bevorderen en bijdragen aan het genezingsproces, maar is echter geen medische behandeling noch een medische diagnose en dat pretendeert ook ik niet

Neem ten alle tijde de verantwoordelijkheid voor uw gezondheid, door een arts te raadplegen wanneer u gezondheidsklachten hebt of u ergens zorgen over maakt.  Er dient zorg voor gedragen te worden dat u nooit afhankelijk wordt van de healer c.q. van mij

En “waar de dokter het niet meer weet”, kan er zeker een samenwerkingsverband zijn op twee niveaus: Spiritueel – alternatief en medisch – regulier.

Liefdevolle groet,

EzraNoah

Geef een reactie