Wie ik nu mag zijn

Wie ik nu mag zijn

Heb ik te danken aan ‘juist’ deze ouders en het gezin met alle perikelen van het leven zelf . Ik kan nu naar de positie van mijn ouders kijken als ‘ouders van hun tijd. Gegeven vanuit hun eigen bewustzijn in hun tijd. Hun eigen tijdgeest was een andere. Zij hebben geleefd vanuit hun perspectieven en perceptie over en van het leven, goed bedoeld vanuit hun visie. Ik ben mij bewust geworden dat ik juist dit gezin heb verkozen om mijn leerprocessen te ondergaan.

De invloed van mijn ma, als moeder en verloskundige

Al jong betrok zij ons bij haar werk, om de leefsituatie van de andere mens te kennen en te ervaren. Wij leerden te delen met de sociaal minder bedeelden en de erbarmelijke situaties van het leven. En ik heb hun, als ouders en gezin, nodig gehad om mijn lessen te benadrukken, te triggeren, die ik nodig heb gehad in dit leven op AARDE. Vanuit zelfvergeving kan ik mijn ouders, broers en zussen en anderen, de ex-en vergeven, de ervaringen die mijn leven beïnvloed hebben. Ik wil hen bedanken voor alle impulsen die ik heb ontvangen om te ontwaken in mijn eigen LICHT.

Mijn geboorteland

Paramaribo/Suriname, waarin de smeltkroes van alle godsdiensten en etniciteit, mijn multicultureel wezen heeft gevoed, mijn normen en waarden, die ik later in mijn leven heb bijgeschaafd naar eigen groei van inzichten.

De keuzes

Die in mijn jonge jaren voor mij gemaakt zijn en die ik later zelf gemaakt heb;
Deze heb ik moeten maken en/of heb willen maken, zaken/situaties, die mij over-komen zijn of die ik mij heb laten overkomen, uit een zekere naïviteit.
Naïviteit houdt in voor mij: het volle vertrouwen in die andere of de situatie.
Waarin juist die verborgen lessen hebben gelegen om in het NU tot volwassenheid te komen. Van onbewust handelen vanuit een positie die ik mij had aangemeten naar een bewust-worden en verantwoording nemen.

Dankbaarheid voor mijn moederschap in het wonder van mijn 4 bijzondere kinderen, 1 dochter en 3 zonen.

Die met mijn vallen en opstaan, mijn levensproces, meegereisd hebben.
Ik ben een gelukkig mens en moeder van mijn volwassen kinderen, mijn leermeesters.
Kinderen die mij dragen, in alles wat ik heb mogen doorstaan en gevormd zijn tot krachtige persoonlijkheden.
Ik mag genieten van oma zijn in Liefde voor mijn kleinkinderen en van hun Liefde voor mij: “Oma je bent de liefste oma van de hele wereld.”

Terwijl ik het zo verwoorden kan, besef ik weer hoe dankbaar ik ben voor dit leven met haar ervaringen.

Vertrouwen

Een immens innerlijk vertrouwen, heeft mij door alles heen gedragen.
Al heel jong was ik mij bewust van een groot vertrouwen dat in mij woont.
Hetgeen niet los van mij staat: een aangeboren kracht.

Mijn Innerlijk KRACHT, in alle duisternis is altijd LICHT aanwezig: dat alles goed komt.
Dit vertrouwen is gevoed door de ‘stille kracht’ van de aanwezigheid van mijn pa, die mijn grote voorbeeld is geweest.

In een zin lag al de boodschap verweven: “Niets mijn kind, gebeurt zonder hogere reden, achter alles ligt ook het goede in verborgen, de les”.

Heftige processen

3 centrale thema’s in mijn leven:

 1. Verlies,scheiding, loslaten en rouwverwerking
 2. Onthechting en ontworteling
 3. Ontkent worden.

 1. Antwoord

  Beste Nadiah,

  Heel’toevallig’ kom ik in aanraking met jou.

  Je bent heel inspirerend en herkenbaar voor mij,meer hoef ik niet uit te leggen.

  Dank je wel,

  Inge

   • ezra-noah op 31 januari 2013 op 12:53
   • Auteur

   Antwoord

   Beste Inge,
   Dank je wel voor de her-kenning.
   Heel ‘Toe-vallig’ is geleid worden door Het LICHT, om bevestiging te krijgen in wie jij werkelijk bent.
   Ook jij bedankt voor de ontmoeting.

   HARTE groet,
   Nadiah/EzraNoah

  • maartje verdonk op 17 maart 2010 op 23:09

  Antwoord

  Nadiah,
  Dank je dat je deze site hebt opgebouwd. Ik voel een zelfde goede energie en het is alsof ik met je praat. Zo jezelf! Super!
  Gods zegen, en groeten van M. Verdonk

Geef een reactie