Wij leven in een zeer interessante tijd,

Een zeer interessante tijd, een geweldig keerpunt.

De transformatie van het menselijk bewustzijn sinds mensenheugenis.

In 2015 was er een Lente Equinox en zonsverduistering op hetzelfde moment; twee hemellichamen vielen samen en een transformatie van het menselijk bewustzijn vond plaats.

Zo zijn er vele gebeurtenissen die dienen om transformaties plaats te laten vinden, waar wij eigenlijk niet bewust mee bezig zijn.

Hoe toepasselijk is ook deze transformatie kracht van 2015, in het licht van de Covid-19.  La Corona vertaalt uit het Italiaans: de Kroon. Is de tijd gekomen om uiteindelijk de Kroon op ons hoofd te dragen, symbolisch gesproken?

Er is veel gaande in de wereld en is al eeuwen zo. Constant worden wij opgeschrikt door gebeurtenissen die ons vastzetten in ons gevoel, waardoor de emotie dan de overhand krijgt. De mensheid is sociaal verarmd en verkeerd in geestelijke nood. De aarde en mensheid zijn verziekt door uitbuiting, energetische vervuiling.

Waar geld spreekt, zwijgt de waarheid.

Onze mens-mens relatie heeft er veel onder te lijden.  Echter in elke situatie is er de invloed van de Kosmos, die ons in staat stelt onszelf te reinigen en te helen, geestelijk en energetisch. Daarin is onze relatie met Moeder Aarde een heel belangrijk gegeven. Wij zijn een Eenheid met de Natuur, wij zijn de Natuur.

Samen zullen wij meewerken aan een verandering die uit het diepst van onze ziel komt, waardoor wij ons verleden uitzuiveren en uit onze comfortzone stappen om in het nu van het leven te zijn.

Wij verbreken de banden met onze pijn uit het verleden, ook de codering vanuit de familielijn, van generatie op generatie doorgegeven en overgenomen, denkpatronen, geconditioneerde gewoonten en tradities.

Ook wereldwijd komen (politieke) mistanden naar boven, de onderste steen wordt naar boven gehaald, de beerput wordt als het ware geledigd.

Het is aan een ieder hoe hij/zij reageren zal op de veranderingen, er is nog altijd de vrije wil. Vluchten in de slachtofferrol, boosheid en opstandigheid of gaat u het proces aan om de cirkel van herhalingen te doorbreken. Nemen wij de eigen verantwoordelijkheid voor gemaakte keuzes en leggen wij het niet meer neer op het bord van de ander of anderen waar de kous zogezegd mee af is.

Er vindt een herprogrammering plaats en we worden als het ware opgelicht in onze bewustzijn frequentie. Zodat wij bevrijd worden en ons nageslacht vrijmaken van de generatie belastingen.  Ook al heeft u zelf geen een biologische kinderen? Energetisch bent u ook in verbinding met het Collectieve Bewustzijn van kinderen.

In deze fase van intense energetische opruiming kan het zijn dat u te maken krijgt met de bijwerkingen zoals stress-spanningen, hoofdpijn, schouder en nekpijnen, vermoeidheid, angsten, ontstekingen ( lees de 40 symptomen van spiritueel ontwaken). Er is een verlangen in de ziel, wat niet te verklaren is naar menselijke maatstaven, omdat de signalen vanuit de Ziel komen die zuiver zijn. Het is niet de Ziel die vrijgemaakt wordt, maar de geest die vrij wil zijn.

Dat betekent dat wij een geestelijke geboorte meemaken. Een keer zijn wij biologisch geboren en keer op keer zullen wij de geestelijke geboorte ervaren en worden een ‘totaal mens’, de ware MENS op Aarde. Wij komen terug in onze oorspronkelijke staat van ZIJN.

Wij staan niet meer op de drempel van een Nieuwe tijd. Wij zijn collectief in de Nieuwe tijd, de voortijd van  de GOUDEN TIJD, het Aquarius -(Waterman) tijdperk.  Waar steeds meer mensen ontwaken, bewust worden en bewust zijn van de wet van oorzaak en gevolg: wat u zaait zult u oogsten. Wat wij oproepen, uitzenden en terugontvangen. Alles is energie.

Een periode van renovatie, transformatie, zuivering en heling, een tijd van Verlichting, Vrede en  Verdraagzaamheid. De Oer-kracht is LIEFDE. Overstijgende Liefde, Onvoorwaardelijke Liefde, Collectieve Liefde.

Een tijd van transformatie. Er is ruimte vrij voor hoop, vertrouwen, opbouwen, communicatie, tolerantie en begrip, voorspoed en veiligheid. Een tijd van gelijkwaardigheid en menswaardig zijn, waarin leven in overvloed aanwezig is. Van Overleven naar Leven.

Wij zijn er klaar voor om de veranderingen toe te laten; om van onze fouten, die echter lessen en examens zijn, die wij nodig hebben als groeiprocessen. Leerprocessen als persoon, als land en als Mensheid. Om te leren onvoorwaardelijke liefde te schenken ook aan onze medemensen, buiten onze eigen kleine kring. Liefde voor alle Levende Wezens en de Natuur.

Wij kunnen het verschil maken. Een vernieuwde energie in een hogere frequentie is opgestart en zal ons de komende tijd van dienst zijn.  Open je Hart om te ontvangen. Ontwaken op een diepere laag, in een hogere trilling, om te worden die u in uw Ware Essentie bent.

De Ware Mens, de Zuivere Mens. De Mens zoals het in haar oorsprong is bedoeld. U bent Ambassadeur van het Hoger, uw Authentieke Zijn.

Het feest is begonnen, ook al schijnt het dat door de beperkende omstandigheden door Covod-19 het leven in een diep dal is geraakt, dit zijn de baringsweeën van onze Unieke Geboorte.

 Weet je gedragen door u Helpers en dat u er niet alleen voorstaat.

Een Harte groet.

  • Dolores Winter op 2 januari 2021 op 08:17

  Antwoord

  Prachtig stuk, van hoop, liefde, het bereiken van een hoger bewustzijn en zo te worden de “ Zuivere Mens”

   • ezra-noah op 2 januari 2021 op 11:12
   • Auteur

   Antwoord

   Dank je wel Dolores. Ja, de tijd is gerijpt en wij mogen terug naar onze Essentie.

Geef een reactie